Tanıtım

Tokat Logosu

Tokat’ın marka olarak gücü, Tokat’ı farklı kılan kültür ve tarihi miras ile doğa ve coğrafyanın zengin kıldığı tarım başta olmak üzere, pek çok farklı alanda rekabetçi olabilecek değerde potansiyele sahip olmasıdır.

TOKAT VALİLİK LOGOSUNUN ÖYKÜSÜ
“Tokat Asma Yaprağı”, Doğa ve coğrafyanın zengin kıldığı topraklarda, tarım rekabetçi olduğumuz başlıca alandır, dolayısıyla “Tokat Asma Yaprağı” logo zemininde kullanılarak hem dünya çapında bilinirliğiyle genel bir kabul görmüş olan marka değere vurgu yapılmış, hem de tek başına, Tokat Yaprağının değeri ve bilinirliğinden yola çıkılarak, tüm kamuoyunun kolaylıkla Tokat’la özdeşleştireceği bir iletişim aracı olarak tasarlanmıştır.

Asma yaprağının beş dilimi Tokat Valiliği olarak Tokat markasının ayrılmaz beş değeri olarak belirlenen Tokat markasının ayrılmaz beş değerinden ilki liderlik ve inovasyona; ikincisi iyi niyet ve buluşmaya; üçüncüsü birliktelik ve işbirliğine; dördüncüsü gelişim ve yükselişe; beşincisi sinerji ve berekete atıfta bulunmaktır.

“Ay ve Yıldızla” tamamlanan Tokat yazısı geçmişle günümüz Türkiye’si arasındaki önemli bağa işaret ederek, birliktelik içerisinde işbirliğine atıfta bulunmaktadır.

Stilize Ak zambak modeli, el yazmaları ve baskı tekniğini, bakırcılık ve oymacılığa; modern stilize tarzıyla da yenilik ve inovasyonun temellerine atıfta bulunmaktadır.

Sekiz köşeli yapı Selçuklu yıldızı, doğu ve batının buluşmasını, bizi biz yapan değerler eşliğinde dünyayla buluşmaya atıf yapmaktadır.

Logoda kullanılan renklerden, yeşil, doğanın rengi olarak, umudu, yeniliği, gençleşmeyi ve yeniden canlanmayı çağrıştırır. Paylaşım, cömertlik ve uyumun rengidir. Yeşil üretken insanların rengidir. Yeşil rengin bir diğer özelliği de insanı rahatlatması ve insana huzur vermesidir. Bu renkle inovasyon ve sinerjiye atıf yapılmıştı.

Turkuvaz ise, açık fikirliliğin, yardımseverliğin potansiyeldir, ayrıca en üst düzeydeki yükselişin değişim ve dönüşüm dolayısıyla liderliğin sembolüdür. Bu renkle, liderlik, iyi niyet ve işbirliğine atıf yapılmıştır.

Logodaki ana konsept, ulusal ve uluslar arası özel platformlarda alternatif kullanımlar için farklı renklerde çalışılmıştır. Bu renklerden biri olan, mavi, sakinliği, üretkenliği simgeler. Bu renk rahatlık ve huzur verir. Mavi duyarlılık ve ilerlemeyi temsil eder. Bunların yanında bu renk, kuvvetli yetenek, akıl, mantıklı düşünmenin rengidir. İdealleri yüksek olanların rengidir. Logoda bu renkle üretkenliğe ve yükselişe atıf yapılmıştır.

Kahverengi ise, toprağın ve doğallığın rengidir. Ciddiyet, dayanıklılık, sadelik, dostluk ve metanetin sembolü olarak kabul edilir. Toplum içinde rahatlığı sağlar. Sosyal denge simgesidir. Toprağın güvenliğini hissettirir. Logoda kullanılan bu renkle doğallığa, güvene ve dostluk ve işbirliğine atıf yapılmıştır.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir